THUIS VOELEN
OP EEN ANDERE PLEK

LEES HET VERHAAL
OVER @ROBERT'S

Bekijk ons jongerenontmoetingsplek
@Robert's

Wie?
Jong Veluwe wil jongeren ondersteunen om incidentele of structurele activiteiten op de Veluwe te organiseren om de sociale cohesie te bevorderen. Dit kan op vele manieren zoals het ontwikkelen van een activiteit ten gunste van de voedselbank of andere maatschappelijke projecten, activiteiten die gericht zijn op kunst, evenementen, etc. De stichting wil jongeren faciliteren om hun ideeën uit te voeren.

Hierbij gaat het om praktische zaken zoals de bankrekening, verzekering maar ook kunnen zijn een beroep doen op de expertise van het bestuur. De stichting hoopt dat jongeren op deze manier meer ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven ontwikkelen en projecten te starten.

Lees meer >
Tweets
Projecten