Over ons - @Roberts
U bent hier:  
/  

Over ons

Doelstelling

Jong Veluwe wil jongeren ondersteunen om incidentele of structurele activiteiten op de Veluwe te organiseren om de sociale cohesie te bevorderen. Dit kan op vele manieren zoals het ontwikkelen van een activiteit ten gunste van de voedselbank of andere maatschappelijke projecten, activiteiten die gericht zijn op kunst, evenementen, etc.

De stichting wil jongeren faciliteren om hun ideeën uit te voeren. Hierbij gaat het om praktische zaken zoals de bankrekening, verzekering maar ook kunnen zijn een beroep doen op de expertise van het bestuur. De stichting hoopt dat jongeren op deze manier meer ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven ontwikkelen en projecten te starten.

Hoe kan ik mij activiteiten aanmelden?

Jongeren kunnen een verzoek doen aan het bestuur of zij van de stichting gebruik mogen maken (ga naar contact formulier).Het bestuur toetst de activiteit aan de doelstelling. Bij een positief besluit kunnen de jongeren gebruik maken van de website van de stichting en andere faciliteiten. Afhankelijk van het soort en de grootte van het project kan het bestuur vragen aan de initiatiefnemers van een activiteit om een coördinator aan te stellen. De verantwoordelijkheid van de coördinator is dan om de activiteit te coördineren, vrijwilligers aan te sturen en te zoeken naar sponsoring voor projecten. Zij stellen tenminste eens per maand het bestuur op de hoogte van het betreffende project.

Bestuur

VoorzitterEva Petra SimonMajada Projectmanagement
PenningmeesterHenk PruisPruis Verf en Wand
SecretarisMirjam KorevaarHI & BYE


Beloningsbeleid 

Het bestuur heeft vast gesteld dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden maar allen recht hebben op vergoeding van de door hen gemaakte kosten voor het uitoefenen van de hun functie (denk aan reiskosten etc.).


Meer over Jong Veluwe

Haal hier het hele beleidsplan op. 
Bekijk de financiële verantwoording 2016
Projecten